Interview vum Fernand Etgen mat GUDD!

Fernand Etgen: "Den Déierschutz geet eis all eppes un."

Interview – Publié le

Interview: GUDD!

GUDD!: Här Minister, firwat en neit Gesetz iwwer d'Würd, de Schutz vum Liewen, d'Sécherheet an d'Wuelbefanne vun den Déieren?

FERNAND ETGEN: Ganz einfach well d'Mentalitéit sech vill geännert huet. Frier waren d'Déieren aus ganz anere Grénn do. Si goufen haaptsächlech geziicht oder et ass Juegd op se gemaach ginn oder si sinn als Maschinn oder Transportmëttel agesat ginn. An eiser Gesellschaft spillen d'Hausdéieren haut och eng wichteg Roll. Dësen neie Gesetzprojet ass also e modernen Text den der Realitéit vun haut an deem Sënn ugepasst ass, dat heescht datt en souwuel op d'Ziichte vun den Déieren sou wéi och op d'Haltung vun Hausdéieren ageet. En zitt ausserdeem d'Entwécklung vun de wessenschaftleche Erkenntnisser am Beräich vum Wuelbefanne vun den Déieren a Betruecht. Dësen neie Gesetzprojet ass emsou méi néideg, well d'Gesetz wat elo a Kraaft ass - et ass vum 15. Mäerz 1983 - zënter iwwer 3o Joer net méi geännert ginn ass.

GUDD!: Wat ännert sech am Verglach mam viregte Gesetz vun 1983?

FERNAND ETGEN: Wat an dësem neie Gesetzprojet wichteg ass, ass déi kloer a präzis Definitioun vum Déier: "En net mënschlecht Liewewiese mat enger Sensibilitéit an deem Sënn, datt et en Nervesystem huet, deen em no wëssenschaftleche Critèren erméiglecht, Péng ze spieren an aner Gefillsbeweegungen z'empfannen." Seng fundamental nei Approche läit an der gesetzlecher Unerkennung vum Déier senger Würd, déi vun de Leit, déi mat em ëmginn, muss respektiert ginn. Ausser dësem neie Begrëff vun der Würd, geet dëse Gesetzprojet nei Virschrëfte fir d'Ziichten an d'Hale vun Déieren operleeën. Esou leeë mir net nemmen d'Bedingunge fest, wéi d'Déiere solle gehale ginn, ma mir zielen och d'Déieren op, déi een iwwerhaapt däerf halen. Vun deem Standpunkt aus war et fir eis selbstverständlech, d'Sanktiounen z'iwwerdenken, well déi bis elo net ugepasst goufen. Si sinn elo verschäerft ginn, esouwuel fir d'Geldstrofen (héchstens 200.000€) wéi fir d'Prisongsstrofen (héchstens 3 Joer). Wann den Text a Kraaft trëitt, da maache mir eng Sensibiliséierungscampagne fir datt d'Gesellschaft sech soll bewosst ginn, datt méi Wäert op den Déieren hiert Wuelbefanne soll geluecht ginn.

GUDD!: Mat wat fir enge Mëttele wëllt Dir d'Mësshandlunge feststellen? Gitt Dir d'Kontroll bei den Ziichter a Privatleit verschäerfen?

FERNAND ETGEN: Eng Messhandlung ass en Akt, duerch deen engem Déier aktiv oder passiv Péng an/ oder Leed ugedoe gëtt. An deenen extreemste Fäll kann dat den Dout vum Déier zur Folleg hunn. D'Beuerteelung vun enger Messhandlung baséiert op wëssenschaftleche Critèren, déi vun der zoustänneger Verwaltung opgestallt ginn. Esou gi weiderhi regelméisseg Kontrolle vun de Veterinaire-Inspektere vun der Administration des Services Vétérinaires gemaach, ma de Bierger muss och en A op hunn. Wee gesäit, datt d'Gesetz net agehale gëtt, kann dat op verschidde Plaze mellen: der Administration des Services Vétérinaires, der Police Grand-Ducale, der Administration des Douanes et Accises oder och der Administration de la Nature et des Forêts. An deem Kontext läit et mir um Häerz, op déi exemplaresch Aarbecht hinzeweisen, déi d’éierenamtlech Leit an d'Associatioune fir Déiereschutz geleescht hunn an eis iwwregens och beim Ausschaffe vum Gesetzprojet gehollef hunn.

GUDD!: Den neien Text gesäit Prisongsstrofe bis zu 3 Joer vir. A wat fir enge Fäll kéim esou eng Sanktioun vir?

FERNAND ETGEN: Dës Sanktioun, déi scher ganz schro ass, kéint am Fall vu besonnesch grausame Mësshandlungen ugewannt ginn, esou wéi mir där mol erlieft hunn. Allerdéngs ass et esou, datt déi meescht Fäll, wou den Déieren hiert Wuelbefannen net respektiert gëtt, manner schlëmm sinn, a well de Proprietaire vum Déier noléisseg ass oder net richteg Bescheed weess. An esou Fäll ass eng administrativ Sanktioun besser ubruecht, wéi zum Beispill d'Anzéie vun enger Autorisatioun oder eng Geldstrof. Dofir muss de Fall net onbedéngt op d'Geriicht. Wann d'Leit sech net un d'Regelen halen, da gëtt dat neit Gesetz eis déi néideg Mëttele fir Strofen auszeschwätzen, déi verhältnisméisseg sinn an awer ofschrecken.

GUDD!: Mat dësem Text gëtt Lëtzebuerg ee vun de Länner, dat den Déieren hir Rechter am beschte schützt. Wat sot Dir heizou?

FERNAND ETGEN: Mir sinn houfreg, datt dësen Text, och wann et eréischt e Projet ass, esouvill an der internationaler Press beuecht ginn ass. Mir hunn an der Virbereedungsphas mat villen Acteure geschwat an ech mengen, dass et eis grad dowéinst gelongen ass, en duerch an duerch kompletten Text ze kréien, deen den Ufuerderunge vun enger moderner Gesellschaft entsprécht. Trotzdem sinn ech iwwerzeegt, datt mir weinst der technologescher Entwécklung an der wëssenschaftlecher Fuerschung elo keng 30 Joer méi waarde fir den Text unzepassen. Den Déiereschutz geet eis all eppes un, esouwuel als Proprietaire oder Ziichter vun engem Déier, wéi als Verbraucher vu Produkter vum Déier. Mir hunn also alleguer en Interessi drun, datt d'Déiere sech wuelfillen.