Le ministre de l'Économie Jeannot Krecké au sujet de la réunion de l'OCDE à Berlin

Interview – Publié le

Pierre Reiland: D’OECD-Länner verstäerken d’Lutte géint d’Steieroasen. Op enger Réunioun haut zu Berlin hunn 20 Länner vun der OECD, dorënner Lëtzebuerg, eng gemeinsam Erklärung ënnerschriwwen, déi och Sanctiounë virgesäit fir Länner, déi sech net un d’Regele vum Datenaustausch an der Kooperatioun mat der OECD halen.

Op déi lescht OECD-Réunioun am Oktober zu Paräis war Lëtzebuerg jo net gaangen. De lëtzebuerger Premier Jean-Claude Juncker goung och haut net, wéinst Nationalfeierdag, mä de Wirtschaftsminister Jeannot Krecké war haut zu Berlin, a mat him hunn ech um Telefon geschwat:

An der Lescht gouf vill Drock op Lëtzebuerg gemaach wéinst der Steierpolitik, dës Kéier sidd Dir op den OECD-Sommet gaangen. Si mir dann elo e bëssen aus der Schosslinn erausgeholl ginn, oder ass den Drock vun däitscher, franséischer Säit ëmmer nach do?

Jeannot Krecké: Also, ech mengen, et war emol éischtens wichteg, datt mir präsent waren. Dir kënnt Iech erënneren, déi leschte Kéier ware mir net präsent, an dunn ass vill op eis geschoss ginn.

Haut, zumindest elo emol zwëschen zouenen Dieren, si mir éischter gelueft ginn, fir dat wat mir alles déi lescht Zäit ënnerholl hunn. Ech mengen, de Luc Frieden huet eng ganz Rei Steierofkommesse mat Länner gemaach, wou et och net einfach war, mat den USA, mat Frankräich, mat den Hollänner, mat den Inder, an dat ass belobegend ervirgehuewe ginn.

Ech hunn awer nach eng Kéier an Erënnerung geruff, datt een awer d’Impressioun hat, notamment um G20, datt haaptsächlech op deene klenge Länner ronderëm getrampelt ginn ass vun deene grousse Länner, woubäi eenzel vun deene grousse Länner genuch mat sech selwer ze dinn hätten.

Ech verstoppe net, datt mir domat Groussbritannien gemengt hunn, a mir hunn dat och kloer an däitlech ze verstoe ginn, datt dat net méi geet, datt esou Leit um Dësch sëtzen, an dann am Fong geholl sech do opféieren, u sech awer staark Konkurrente vun eis sinn, a besonnesch vun eiser Finanzplaz, an dann duefir suergen, datt alles wat d’Trusten ubelaangt, Fondatiounen, all déi Geschichten, datt déi eben net behandelt ginn. Dat ass elo eriwwer, well an de Conclusiounë steet dat elo kloer an däitlech dran, datt déi och betraff sinn.

Pierre Reiland: Konnte mir do Garantië froen, datt Länner wéi Lëtzebuerg an Zukunft besser behandelt gi vun deene Groussen?

Jeannot Krecké: Oh, ech menge mir hu quasi e Block gemaach, d’Schwäizer, d’Éisterräicher, an och zum Deel Belgien, well mir gesot hunn, elo geet et awer duer mat deem wat vis-à-vis vun eis opgefouert ginn ass. Mir wëlle weder den Toun, nach wëlle mir d’Aart a Weis wéi mir an der Press vun hinnen och ausernee geholl gi sinn.

An ech mengen, dee Message, hoffen ech, ass elo verstanen, an ansoufern mengen ech, hu mir elo emol och den Drock ewech vun eis geholl, mä emol op anerer verluegt.

Et war och gutt, datt mir do waren, fir op eng ganz Rei Froen Äntwerten ze kréien. Dat do ass jo e Prozess, dee geet weider. Do soll och séchergestallt ginn, datt net nëmme gesot gëtt, mir ginn op dee Wee, mä datt och tatsächlech gekuckt gëtt, ob een dat dann och realiséiert huet.

An do wäert eng ähnlech Prozedur kommen, wéi déi, déi mir schonn an der Eurogrupp kennen, nämlech dat wat een nennt Peer review, dat heescht wou am Fong geholl d’Ministeren ënnert sech een deen aneren analyséieren op hien dat mécht, wat e virginn huet ze maachen.

Pierre Reiland: Wéivill där Duebelbesteierungsofkommess huet Lëtzebuerg dann elo schlussendlech gemaach? Mir brauchen der 12 fir déi ganz OECD-Standarden ze erfëllen. Wéi wäit si mir do, a gëtt Lëtzebuerg dann duerno vun där groer Lëscht erofgeholl? Wéi geet et do virun?

Jeannot Krecké: Mir hunn der 7, déi elo ënnerzeechent sinn. Et sinn der 8 oder 9 am Moment - wann ech Mexiko dobäirechnen, wat ech de Moien héieren hunn - wou mir schonn an Négociatioune sinn, an eenzelner vun deene si mir och nobäi ofzeschléissen, soudatt ech dovun ausginn, datt mir geschwënn op déi Zuel vun 12 kënne kommen. Ech hunn op alle Fall voll Vertrauen, datt mir dat wäerte réusséieren.

Pierre Reiland: Nach eng allerlescht Fro. Gouf et iergendwellech nei Fuerderungen wat d’Bankgeheimnis zu Lëtzebuerg ugeet, an dat inevitabelt Ofschafen iergendwann eng Kéier do dovunner?

Jeannot Krecké: Neen, dat ass et net ginn. Also d’Bankgeheimnis als solches ass als Moossnam guer net évoquéiert ginn, an d’Schwäizer hunn esouguer eng Brochure virgeluegt, wéi si gesinn, datt si an d’Zukunft d’Bankgeheimnis wäerte bäibehalen, an och applizéieren. Et war flott dat ze gesinn am däitsche Ministère, wou dat ausloung, quasi als Propaganda fir d’Bankgeheimnis vun der Schwäiz.

Pierre Reiland: Souwäit dësen Interview mam Wirtschaftsminister Jeannot Krecké.