Ministre du Trésor et du Budget

Luc Frieden au sujet de l'actualité nationale

Interview – Publié le
Jean-Claude Franck: 1,2 Milliarde solle bis 2009 am Staatsbudget gespuert ginn. Dëst Joer wäerten 300 Millioune feelen, d'Ausgabe sinn ze héich, plädéiert d'Regierung. Dofir muss gespuert ginn, dat ass de Message. Iwwert d'Gesondheet vun de lëtzebuerger Staatsfinanzen wëlle mir eis ... […]
Francine Closener: Gefuerdert war an ass besonnesch an deenen zwee leschten Dossieren de Justiz- a Budgetsminister. An de Luc Frieden ass elo eisen Invité. Gudde Mëtteg, Här Frieden. Luc Frieden: Gudde Mëtteg. Francine Closener: Wat sinn dann Är Conclusiounen aus den ... […]
À la fin de l'année 2005, les membres du gouvernement ont accordé une série d'interviews à la presse nationale et internationale sur le bilan de l'année 2005 et sur les projets et perspectives pour 2006. […]

Implantation d'une nouvelle banque à Luxembourg

Communiqué – Publié le
Le ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden, vient d'accorder l'agrément à une nouvelle banque. Il s'agit de la "Mediobanca International (Luxembourg) S.A.", qui est une filiale de la banque d'investissement italienne "Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.". Cette ... […]

La Chambre des députés vote le budget 2006

Article – Publié le
Le 14 décembre 2005, la Chambre des députés a procédé au vote sur le projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2006 et a adopté le projet avec xx voix pour et xx ... […]
Här President, Dir Dammen an Dir Hären Deputéierten, d'Finanz- a Budgetspolitik ass d'Grondlag vu bal alle Politikberäicher, besonnesch awer vun der Wirtschafts- a Sozialpolitik. Gesond Statsfinanze sinn d'Fundament vun engem Land, wou et attraktiv ass fir Betriber Aarbechtsplazen ze schafen a ... […]